Regulamin Columbusa

Niniejszy regulamin przygotowaliśmy w trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

Informacje ogólne

Umowa rezerwacji w obiekcie Columbus ul. Wczasowa 75a, 76-212 Rowy, zawierana jest z Eweliną Ewą Dudką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Columbus Ewelina Ewa Dudka przy ulicy Wczasowej 75a, 76-212 Rowy, tel. 59 81 41 999, mail: info@columbus-rowy.pl, REGON 385667303, NIP 8392908743, w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Columbus).

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie (www.columbus-rowy.pl) w zakładce Polityka prywatności.

Reklamacje

 1. Jeśli w trakcie trwania usługi stwierdzą Państwo wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi zamieszczonym na stronie internetowej Columbusa), powinni Państwo niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi w formie pisemnej.
 2. Czas na rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).

Zameldowanie

Aby Państwa zameldować prosić będziemy o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Doba hotelowa

 1. Pokoje w Columbusie wynajmowane są na doby.
 2. Jeżeli na etapie rezerwacji nie określą Państwo długości wypoczynku, przyjmujemy, iż intencją Państwa jest spędzenie u nas jednej doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Jeżeli życzeniem Państwa jest wydłużenie wypoczynku, prosimy o zgłoszenie faktu tego w Recepcji. Życzenie Państwa postaramy się spełnić w miarę dostępności wolnych miejsc.
 5. Gość Columbusa nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby niezameldowane

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Państwa pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.
 2. Jeżeli Państwa goście pozostaną w Państwa pokoju po godzinie 22:00, zostaną oni dokwaterowani, a ich pobyt zostanie doliczony do Państwa rachunku zgodnie z cennikiem (dostępnym na stronie www i w Recepcji).

Cisza nocna

 1. Cisza nocna obowiązuje w Columbusie od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. W trakcie ciszy nocnej prosimy o niezakłócanie wypoczynku innych gości. Osobom nieszanującym tej zasady możemy odmówić dalszego pobytu.

Rezerwacja

 1. Potwierdzenie rezerwacji stanowi wpłata zadatku w wysokości 30% przewidywanego kosztu wypoczynku.
 2. Wpłata zadatku (a dalej – zameldowanie) oznacza, iż zapoznali się Państwo i zaakceptowali niniejszy regulamin – dostępny jest on na stronie internetowej Columbusa oraz w Recepcji.
 3. Czas na uiszczenie zadatku to 3 dni od złożenia rezerwacji (o ile nie wskazano inaczej). Może on zostać wpłacony na rachunek bankowy bądź zostać pobrany z Państwa karty kredytowej. Obciążenie karty mogą Państwo zlecić telefonicznie bądź mailowo.
 4. Po wpłynięciu zadatku wystawiamy paragon. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę – prosimy o zgłoszenie faktu tego jeszcze przed dokonaniem wpłaty.
 5. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokonają Państwo wpłaty, czy też nie uda się obciążyć Państwa karty, zmuszeni będziemy anulować wstępną rezerwację.
 6. Pozostałą do uregulowania kwotę uiścić mogą Państwo w dowolnym momencie pobytu gotówką, kartą kredytową bądź płatniczą. Zameldowanie oznacza jednak, iż wyrażają Państwo zgodę na opłacenie całego zarezerwowanego terminu również w przypadku, gdyby zmuszeni byli Państwo skrócić pobyt.
 7. Jeżeli nie stawią się Państwo w dniu rozpoczęcia rezerwacji i nie skontaktują z nami, rezerwacja anulowana zostanie o godzinie 12:00 dnia następnego. Zarezerwowany pokój może zostać wówczas wynajęty innym osobom.
 8. Konieczność anulowania, skrócenia czy też innej korekty rezerwacji należy potwierdzić również pisemnie – listownie bądź mailem wysłanym na adres: info@columbus-rowy.pl
 9. Możemy odmówić rezerwacji osobom, które w trakcie wcześniejszych wizyt naruszyły niniejszy regulamin, zakłócały wypoczynek innych gości bądź funkcjonowanie Columbusa.

Zwierzęta w hotelu

 1. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz ze zwierzętami domowymi. Koszt ich pobytu to 49,90 zł za dobę, nie więcej jednak niż 299,90 zł za cały pobyt.
 2. Na terenie Columbusa psy Państwa prowadzone być powinny na smyczy.
 3. Otaczające nas lasy i specjalna, pobliska plaża dla psów to fantastyczne miejsce na spacery, dlatego też prosimy, aby nie wchodziły one na Plac Zabaw, boiska sportowe, do restauracji i Klubu Dziecięcego.
 4. Dużą wagę przykładamy do czystości i porządku, zobowiązani będziemy za sprzątanie po swoich zwierzętach domowych.
 5. Prosimy o zrozumienie, jednakże ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę domowe zostaną wycenione i doliczone do Państwa rachunku.

Palenie

 1. Z myślą o osobach palących przygotowane zostały specjalne strefy na zewnątrz budynku.
 2. Strefami wolnymi od dymu są Plac Zabaw i boiska sportowe.
 3. Zwracamy się z prośbą o niepalenie we wnętrzach – jej niespełnienie oznaczać będzie wyrażenie zgody na doliczenie do Państwa rachunku kary w kwocie 1000 zł.

Pożar

 1. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pożarowe w pokojach (prócz urządzeń zapewnionych przez Columbusa) korzystać można jedynie z ładowarek i zasilaczy telefonów, tabletów i laptopów, a w łazience – golarek elektrycznych.
 2. Jeżeli zauważą Państwo dym lub ogień prosimy bezzwłocznie zawiadomić recepcję (tel. 59 81 41 999 lub z telefonu w pokoju – 500 albo 600), a następnie zastosować się do poleceń personelu.

Cenne przedmioty

 1. Opuszczając pokój prosimy upewnić się, iż został on zamknięty.
 2. Jeżeli zamierzają Państwo przywieźć gotówkę (powyżej 500 zł), papiery wartościowe, cenne przedmioty (kosztowności, przedmioty posiadające wartość naukową bądź artystyczną), fakt ten należy zgłosić, a wspomniane przedmioty pozostawić w sejfie hotelowym w recepcji (nieodpłatnie) bądź w sejfie w pokoju. Sejfy dostępne są w pokojach o numerze: 110, 208, 300, RI, RII, RIII i RIV.
 3. Jeżeli kwota gotówki bądź wartość przedmiotów będzie zbyt wysoka, wielkość przedmiotu uniemożliwi bezpieczne jego przechowanie, bądź też mógłby on zagrażać bezpieczeństwu – zastrzegamy sobie prawo odmowy jego przyjęcia.
 4. Columbus nie może ponosić odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, które nie zostaną zgłoszone i/lub nie będą przechowywane w sejfach.

Pozostawione przedmioty

Jeżeli w zwolnionym przez Państwa pokoju znajdziemy rzecz stanowiącą Państwa własność, podejmiemy próbę kontaktu z Państwem i odeślemy rzecz znalezioną na wskazany przez Państwa adres.

Odpowiedzialność materialna i prawna

 1. Prosimy, aby kończąc wypoczynek pozostawili Państwo pokój w stanie nie gorszym aniżeli zastany oraz z całym zastanym w nim wyposażeniem.
 2. Jeżeli po zameldowaniu zauważą Państwo jakiekolwiek braki bądź uszkodzenia – prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.
 3. Czujemy się zobowiązani poinformować, iż ponoszą Państwo odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź zaginięcie wyposażenia pokoju powstałe z winy Państwa bądź osób Państwa odwiedzających.

Plac Zabaw, Klub Dziecięcy, boiska sportowe

 1. Do Państwa dyspozycji stawiamy boiska sportowe, ściankę do tenisa, zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń, bogato wyposażony Plac Zabaw z batutami, małpim gajem, piramidą wspinaczkową oraz Klub Malucha. Do korzystania z nich uprawnieni są jedynie nasi Goście.
 2. Przed skorzystaniem z przygotowanych atrakcji i wyposażenia prosimy o zapoznanie się z instrukcjami, ograniczeniami wiekowymi, możliwymi zagrożeniami. Dostępne są one w recepcji. W trosce o odwiedzające nas dzieci prosimy, aby z wymienionych atrakcji korzystały one pod okiem dorosłego opiekuna.
 3. Bezpieczną zabawę zapewni korzystanie z atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką. Oznacza to na przykład prośbę o unikanie wchodzenia po zjeżdżalni, wspinania się po siatkach ochronnych czy doprowadzania do kolizji z kompanami zabawy.
 4. W wybranych okresach czas wolny umilają dzieciom Columbusowi animatorzy. Pozostawienie dzieci animatorom nie zwalnia rodziców z zapewnienia im opieki.
 5. Dbamy o to, by udostępniane Państwu wyposażenie było najwyższej jakości. Prosimy o zrozumienie, będziemy jednak prosić Państwa o pokrycie kosztów usunięcia ewentualnych wyrządzonych szkód, szczególnie wówczas, gdy będą rezultatem niewłaściwego z nich korzystania.
 6. Prosimy o pilnowanie zabawek i sprzętu sportowego Państwa dzieci – wniesione do Klubu Dziecięcego i na Plac Zabaw mogą zyskać uznanie i stać się obiektem zabawy innych dzieci.

Udany wypoczynek

Staramy się zapewnić Państwu najlepsze warunki wypoczynku i serwis na najwyższym poziomie. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia – prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie ich w recepcji.

+48 (59) 814 19 99 info(at)columbus-rowy(dot)pl
MENU